Velkommen til Ryttergaarden Ravnkilde, en frivillig drevet rideklub med passion for heste, deres trivsel og ridesporten. Ryttergaardens mål er, at der skal være plads til ryttere på alle niveauer, en masse hygge og her er alle velkomne.

Her på siden finder du nyttig information, tilmeldinger, kontaktoplysninger og mm. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

06-02-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

På Ryttergården, Ravnkilde Rideklub (RGR)

Tirsdag d. 12/03 2024, kl. 18.30 i rytterstuen, Bygaden 31, 9610 Nørager

Der er inden generalforsamlingen fællesspisning, dette er fra kl. 17.30, også i rytterstuen


Dagsorden:

# Valg af dirigent.

# Formandens beretning ved Annecathrine Jakobsen.

# Godkendelse af regnskab ved kasser Tina Klit Juhl.

# Fastsættelse af kontingent.

# Behandling af indkomne forslag, Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

    d.27/02-24 på mail til rgrbestyrelse@gmal.com

# Valg af bestyrelse (Der skal vælges 2 medlemmer for 2 år) på valg er Anne-Marie Ziegler (ønsker måske genvalg), Tina Klit Juhl (ønsker ikke genvalg).

#Valg af 2 suppleanter (Der vælges suppelanter for 1 år af gangen) på valg er Camilla Gylling (ønsker måske genvalg).

# Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant

# Eventuelt

Læs mere

Arbejdsweekend

28-03-2023

Rideklubben afholder arbejdsweekend d. 22. + 23. april.

Kom og vær med til at vedligeholde vores alle sammens Ryttergård!

Vi starter lørdag kl. 09.00 med rundstykker i rytterstuen.

Ryttergården er vært med morgenmad og frokost begge dage.

Læs mere

Arrangementer