Velkommen til Ryttergaarden Ravnkilde, en frivilligt drevet rideklub med passion for heste, deres trivsel, pasning og plejning. Ryttergaardens mål er, at der skal være plads til ryttere på alle niveauer, en masse hygge og her er alle velkomne.

Her på siden finder du nyttig information, tilmeldinger, kontaktoplysninger og mm. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

24-07-2021

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Ryttergården Ravnkilde indkalder til generalforsamling onsdag den 11. August 2021 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen på Ryttergaarden

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på at dette er den fra foråret udskudte generalforsamling, med fremlæggelse af regnskabet 2020. 

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsen aflægger beretning.

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4 Kontinggentfastsættelse

5 Behandling af indkomne forslag.

6 Valg til bestyrelsen

6.1. I alt består bestyrelsen af 7 medlemmer.

Der er 4 bestyrelsesposter der ikke ønsker genvalg og skal vælges på ny. Og en enkelt til genvalg. 

Overblik over dette fremlægges på general forsamling. 

Indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer* skal være meldt til bestyrelsen skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest den 28. Juli 2021. 

7 Valg af 2 suppleanter

7.1 Begge ønsker genvalg. 

8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9 Eventuelt.

 

Vel mødt til generalforsamling

 

Ryttergaarden Ravnkilde 

rgrbestyrelse@gmail.com 

 

 

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Desuden har forældre hvor børn under 18 år er medlemmer, en stemme pr. familie og er valgbare til bestyrelsen.

Venligh hilsen  

Ryttergaarden Ravnkilde

Bygaden 31

9610 Nørager

info@ryttergaarden-ravnkilde.dk

https://ryttergaarden-ravnkilde.dk/

Læs mere

Online stævne Michelle Olesen

03-06-2021

Tillykke til dygtige Michelle og Bonanza! Michelle har modtaget denne flotte roset da hun klarede sig rigtig flot til online stævne med hele 66,43% 

Læs mere

Arrangementer