Facilitetskort 1 - Opstalder

Der er inkluderet 1 facilitetskort pr. opstaldet hest. Facilitetskortet følger personen, der er tilmeldt som opstalder og kan ikke videregives til andre.

 

For opstaldere under 18 år, må facilitetskortet også benyttes af værgen, i forbindelse med træning ol. af hesten som er opstaldet på RGR.

Som opstalder med facilitetskort 1 må en besøgende ven, familiemedlem eller underviser benytte faciliteterne i forbindelse med håndtering af din hest under din tilstedeværelse.

 

Facilitetskort 2 – Øvrige

Gør du brug af RGR’s faciliteter kræver det et medlemskab af RGR og et facilitetskort for medlemmer.

Kortet er tiltænkt dem der benytter RGR’s faciliteter, uden at være opstalder på RGR og ryttere der har part på en opstaldet hest (eller som har en lignende aftale)

Ved holdundervisning tilmeldt igennem RGR kræves der ikke et facilitetskort.

 

Med både facilitetskort 1 og 2 er der mulighed for at lave en individuel aftale med bestyrelsen om at lukke ridehallen eller udendørsbaner i forbindelse med arrangementer som fx løsspring – agility - kæphest ol. hvor klubbens medlemmer må deltage

 

Facilitetskort 3 – Gæster/ enkelt besøg

Når du er medlem af RGR (både passiv og aktiv) og kun en enkelt gang ønsker at benytte vores faciliteter, kan du på hjemmesiden købe et endags-facilitetskort som knytter sig til en rytter. Skriv i bemærkningsfeltet hvilken dato det benyttes.

 

Facilitetskort 4 – Leje/ Lukning af hal

Gør du brug af ridehallen, som kræver at den er lukket for andre, kan du lave en individuel aftale med bestyrelsen, om at leje ridehallen fx tidligere brugt i forbindelse med hundetræning – her er det ikke et krav at brugerne er medlem af RGR (obs denne ydelse kan ikke købes via hjemmesiden/ kontakt bestyrelsen)

 

Facilitetskort 5 - Undervisning

Hvis du modtager privat undervisning på RGR og har du ikke har facilitetskort koster det 25,- pr. gang at buge faciliteterne, dette betales på mobilepay 954348

 

Øvrig info