Indkaldelse til ordinær generalforsamling

06-02-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

På Ryttergården, Ravnkilde Rideklub (RGR)

Tirsdag d. 12/03 2024, kl. 18.30 i rytterstuen, Bygaden 31, 9610 Nørager

Der er inden generalforsamlingen fællesspisning, dette er fra kl. 17.30, også i rytterstuen


Dagsorden:

# Valg af dirigent.

# Formandens beretning ved Annecathrine Jakobsen.

# Godkendelse af regnskab ved kasser Tina Klit Juhl.

# Fastsættelse af kontingent.

# Behandling af indkomne forslag, Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

    d.27/02-24 på mail til rgrbestyrelse@gmal.com

# Valg af bestyrelse (Der skal vælges 2 medlemmer for 2 år) på valg er Anne-Marie Ziegler (ønsker måske genvalg), Tina Klit Juhl (ønsker ikke genvalg).

#Valg af 2 suppleanter (Der vælges suppelanter for 1 år af gangen) på valg er Camilla Gylling (ønsker måske genvalg).

# Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant

# Eventuelt